АРХИВА


БРОЈ 495


   
  Илија Чашуле
  ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ПОД ДЕБЕЛИ СЛОЕВИ ЛАГА
   
  Владо Поповски
  ПОДЕЛБА НА ОПШТИНИТЕ ИЛИ НА ДРЖАВАТА
  Мисирков
  СИЛЕН ПРОДОР ВО ИДНИНАТА

На македонската и на светската јавност не им е непознато името на исклучителниот Симон Трпчески кој ги полнеше, ги полни и ќе ги полни светските сали. >>>

Депото на Музејот на Македонија ја поседува најголемата збирка на предмети од железното време, околу 1.300 предмети најдени во текот на 30 годишните истражувања. Со овие активности систематски се истражени повеќе локалитети во Македонија. >>>

Со обелоденувањето на трудот "За македонцките работи", точно пред 100 години, Мисирков ги постави темелите на националната научна историографија и на историјата на современиот македонски литературен јазик и правопис. >>>

 Нецелосна контрола на територијата; обид да се протне антидржавниот закон за трет државен универзитет за албанското малцинство; Закон за државјанство со кој се дискриминираат Македонците во светот и за кој Претседателот не го потпиша указот; хаос во образованието; невиден хегемонистички атак од страна на СПЦ врз автокефалноста на МПЦ; нелогични бројки од Пописот... >>>

Македонија е земја на социјалци. Сиромаштијата и безработицата во сите градови создадоа армија сиромашни која во моментов брои 60.000 семејства или околу 240.000 лица. >>>

   
 
 
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 2004