Кавадарци ќе субвенционира енергетска ефикасност во колективни згради

Кавадарци ќе субвенционира енергетска ефикасност во колективни згради. Субвенционирањето ќе биде со триесет проценти од вкупниот износ на инвестицијата. На денешната шеста седница советниците во Советот на општина Кавадарци, донесоа Одлука за субвенционирање на воведување мерки за подобрување на енергетска ефикасност во станбени згради за колективно домување.

Се работи за поставување на термоизолациони фасади на станбените згради за колективно домување во Кавадарци, во насока на подобрување на енергетската ефикасност и заштеда на енергија.

Мерките ќе бидат поддржани со финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци.

Висината на годишните буџетски средства ќе се одредува врз основа на годишната програма за развој на општина Кавадарци.

 

One thought on “Кавадарци ќе субвенционира енергетска ефикасност во колективни згради

  1. Great read! The author’s perspective was fascinating and left me with a lot to think about. I’m looking forward to hearing what others think. Feel free to visit my profile for more discussions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *