Десет поранешни пациенти на штипска ортопедија се заразиле со хепатитис Ц

Десет  поранешни пациенти, кои биле хоспитализирани на Ортопедското одделение на Клиничката болница – Штип, се заразиле со вирусот хепатитис Ц. Бројката се искачи откако деновиве се откриени двајца нови пациенти, кои откако ја слушнале или ја прочитале веста во медиумите самоиницијативно побарале да се прегледаат и да им се направи анализа на крвта.

Директорката на Центарот за јавно здравје – Штип Марија Димитрова вели дека со двајцата нови пациенти, бројот на заболени од вирусот Хепатит Ц изнесува десет. Забележува дека ја следат состојбата со поранешните пациенти на Одделението за ортопедија во Клиничка болница-Штип, побарале помош и од колегите од Скопје со цел, како што вели, да се открие изворот на заразата на пациентите, на кои заеднички им е што биле пациенти на Ортопедија.

Директорот на Клиничка болница – Штип Ален Ѓеорѓијев вели дека потврдата за двајцата нови пациенти заболени од Хепатит Ц ја добил денеска, а изминатиот период направена е и обука на персоналот.

– Комисијата за интерхоспитални инфекции по стерилизацијата и вонредните контроли го продолжи мониторингот на ова одделение, а спороведе и доплнители обуки за целиот медицински и немедицински персонал, рече Ѓеорѓијев.

Заразените поранешни пациенти на Ортопедија се повозрасни мажи и жени, од различни градови во источниот регион од државата. Заеднички им е што претходно биле пациенти на Ортопедија, едни оперирани, а дел и неопрерирани. Откако е откриена заразата од Инфективното одделение, болни цата од 1 септември ги смени и протоколите за предоперативни зафати. Дополнителни епидемиолошки истражувања треба да го утврдат изворот на заразата. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *