УСАИД со поддршка за почитување на човековите права во Македонија

УСАИД, организацијата што одбележува 25 години од работењето во Македонија, уште од самиот почеток во 1993 година спроведува проекти со кои го поддржува владењето на правото и почитувањето на човековите права.

Од УСАИД посочуваат дека првичната поддршка била насочена кон градење на капацитетите на професионалните здруженија на правници, а од 2002 до 2015 година во соработка со судството и Министерството за правда учествувале во создавањето на законската регулатива за реформирање на судскиот систем. Во последните неколку години, фокусот е ставен на промоција и заштита на човековите права.

Во периодот од октомври 2014 до септември 2017 година е спроведен проект за заштита на жените жртви на секаква форма на родово насилство во чии рамки се набљудувани 344 судски постапки, бесплатна правна помош добиле 847 жени, а пет жени жртви на насилство биле застапувани во судски постапки.

Од септември 2014 до крајот на 2017 година е спроведен проект за заштита на човековите права во чии рамки меѓу другото се укинати два подзаконски акти на Министерството за труд и социјална политика со чија ретроактивна примена им била одземена социјалната помош на повеќе од 1.300 корисници. Како успешно завршен проект, од УСАИД го посочуваат и застапувањето на предмети на припадници од ромската заедница на кои им беше оневозможено излегување од земјата заради сомневање дека ќе го злоупотребат безвизниот режим и ќе бараат азил во земјите од Шенген зоната.

Во моментот, УСАИД работи на два проекта од областа на човековите права. Првиот е насочен кон тоа да се намали дискриминацијата на припадниците на ЛГБТИ заедницата во Македонија и да поттикне нивно рамноправно вклучување во општеството, а вториот кон градење на капацитети на државните институции и граѓанските организации за почитување и заштита на човековите права на бегалците.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *