МАКЕДОНСКА ГЛОБАЛНА КООРДИНАТИВНА МРЕЖА-КАНАДА

На 24 фебруари 2018-Македонска црква Св. Климент Охридски- Торонто, Македонската Глобална Координативна Мрежа -Канада ќе организира голем Донаторски Банкет за помош на Македонската Глобална Координативна Мрежа-Македонија (Македонските Патриотски Организации во Македонија). Се очекува специјален гостин од Македонија !