Агенцијата за управување со одземен имот отстапува бесплатна стока

Агенцијата за управување со одземен имот, по претходно добиена согласност од Владата, денеска во депото во Идризово ќе отстапи бесплатна стока, односно над 100.000 парчиња текстил, обувки, канцелариски материјал, апарати за домаќинство…

Одземената стока ќе биде доделена на 26 институции, меѓу кои Министерството за труд и социјална политика, општини, за потребите на училиштата, Црвен крст, Комисија за односи со верските заедници за потребите на манастирите, Комисија за односи со верските заедници и религиозните групи за потребите на ИВЗ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *