Библиотеката во црквата во Лос Анџелес збогатена со две збирки

Библиотеката на македонската црква „Света Богородица“ во Лос Анџелес збогатена е со двете збирки   „Фразеологијата на македонскиот говор во Дебар и Дебарско“.

Во двете посебни збирки „Фразеологијата на македонскиот говор во Дебар и Дебарско“ содржани се голем број поговорки, клетви, благослови, зборови и други фрази кои ги употребувале и се уште ги употребуваат Македонците во Дебар и Дебарско.

– Во збирките се опфатени голем број  фразеологизми и други говорни форми од дебарскиот изворен говор. Дебарскиот дијалект е богат со изрази и го карактеризираат убавите форми на македонскиот говор од овој дел на Македонија, изјави авторот Филип Василевски.

Изданијата ги предаде новинарот во пензија од Дебар, Перо Тодороски кој посочи дека збирките побудиле интерес и кај други Македонци кои во мигот биле во црквата.

–  Збирките му ги предадов на отец Ристо Ристовски, кој искажа голема благодарност. Не помалку радост искажа и Ружа, жената која се грижи за црковната библиотека. Инаку, таа е сестра на доајенот на македонската глума Нада Гешовска, која веднаш почна со читање, ни рече во телефонскиот разговор Тодоровски.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *