Улогата на македонското иселеништво во афирмирањето на вистината за Македонија

Во монографијата за Ѓорѓија – Џорџ Атанасовски е забележано дека првите форми на собирање меѓу македонските…