Дел од историската разгледница на печалбарското Љубојно

Во Македонија,покрај другите поголеми села, секако е и Љубојно. Тоа е дел од вистината за Македонија,…