ЉУБОЈНО – РАСАДНИК НА ВИСОКООБРАЗОВНИ КАДРИ – ДЕЛ III

Од Љубојно потекнуваат околу 150 академски граѓани со различно образование, од кои околу педесетина се лекари,…