ОД НАЗИВОТ СВАДБЕНА ОБЛЕКА – ДО МЕРКАТА ЗА ТЕЖИНА СИКАЛ (ШЕКЕЛ)

Во ова продолжение за читателите ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите, …