СВЕТЛЕ (СТИВ) СТАМЕВСКИ – МАКЕДОНСКИ БИЗНИСМЕН ВО САД

ОДРИ – СЕЛО УБАВО – СЕЛО ГОЛЕМО Тетовското село Одри, родното место на Светле Стамевски и…