САВО КОСТАДИНОВСКИ И НЕГОВАТА ПЕЧАЛБАРСКА ОДИСЕЈА 

Публицистичките постигнувања на  писателот и поетот Саво Костадиновски од поодамна се познати на иселеничката и на…