Преселбите на Балканот

Егзодусот на Колхиѓаните и колонизација на источните брегови на Јадранот Аполониј преселбата на Колхиѓаните ја претворил…