СУДБИНАТА НА ПОДЕЛЕНА ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА ОД 1939 ДО 1949 ГОДИНА

По завршувањето на Големата војна и на Советската болшевичка револуциjа, големите сили биле во рушевини и…