Националната организација “Обединети Македонци”

Во 2020 година се навршија 55 години од осветувањето на првата македонска православна црква “Свети Климент…