МАКЕДОНСКИТЕ ПРАВОСЛАВНИ ЦРКВИ ВО ГЕРМАНИЈА, АВСТРИЈА И ФРАНЦИЈА (33)

ДЕЛ ОД ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ (ВТОР ДЕЛ) НА СЛАВЕ КАТИН III. ГЕРМАНИЈА Денес Македонците во…

ХРИСТИЈАНСКИОТ ДУХ ВО ПРЕСПА И ВО ЉУБОЈНО

Историјата на Македонската православна црква е тесно поврзана со историјата на македонскиот народ, особено со Охридско-преспанскиот…