Потеклото на семејството Јовановски од битолскиот крај

Македонија е и радост и тага и сон и јаве за браќата Васил, Марко и Петре Јановскк.…