Монографијата „Јановски“ како дел од македонската иселеничка историја

Монографијата „Јановски“ е дело за познатото семејство од Канада, чии дедовски корени се од селото Велушина, Битолско. Таа е…

Бошко Рајчовски – Пелистерски и неговата семејна монографија

„МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ – САД Автобиографско дело за Бошко Рајчовски-Пелистерски е печатено двојазично – на македонски…