Во музејот на дијаспората

  … Од списите за “Израел – ветената библиска земја”. Зборот дијаспора е од елинско потекло…