Инвестициите на Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев-Рафкин – Гоце Македонски

85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ На Гојко Јаковлески, алиас Гојко…