Д-р. Владо Поповски од Долно Дупени, познат македонски општественик и историчар

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ПРЕСПА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ Професор д-р Владо Поповски е меѓу…