Ѓеогравската конфигурација на Балканот

  Врз општествено-економските односи на праисторискиот Егеј многу влијаела географската конфигурација и еколошките промени на Балканскиот…

Палеглосологијата на Балканот

ПАЛЕОГЛОСОЛОГИЈАТА НА БАЛКАНОТ Историските податоци кои би се користеле за проучување на древните народи на Балканот…