Историја за Балканот и Македонија – “Лидија”

ЛИДИЈА  Меѓу палеобалканските народи кои поради притисокот на индоевропските народи во XIII-XII век пред Христа ги…