Владата ќе ја одржи 63. седница

На дневниот ред на денешната седница Владата ќе ја разгледа информација во врска потпишувањето на Меморандумот за разбирање меѓу Министерството за економија на Република Македонија и Министерството за енергетика на Република Бугарија за спојување на ден-однапред пазарите на електрична енергија.

– Една од целите на оваа иницијатива е нашата земја да се приклучи на внатрешниот пазар на електрична енергија во Југоисточна Европа, со цел на учесниците на пазарот да им се понудат нови деловни можности и прекугранична трговија за постигнување на ефикасност, конкурентни цени и повисоки стандарди за услуги, се наведува во соопштението од прес-службата на Владата.

На оваа Владина седница треба да ја разгледа и информацијата за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата, органите на државната управа, други органи и организации што имаат јавни овластувања, во октомври, ноември и декември 2017 година.

Министрите во Владата на седницата ќе се произнесат и по Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица.

На предлог на Министерството за финансии на денешната седница ќе се разгледа и предлог-решението за формирање Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините.

На оваа седница Владата се очекува да го даде своето мислење за предлозите за измени и дополнувања на законските решенија за технолошките индустриски развојни зони и за Законот за здравјето на растенијата, кои доаѓаат како предлози од Собранието на Република Македонија, кое од оваа седница очекува и мислење од Владата за годишниот извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2017 година.

Од годишните извештаи на денешната седница на Владата ќе биде разгледан и Годишниот извештај за работата на Управата за финансиско разузнавање во 2017 година.

На денешната, 63 редовна седница, која се очекува да започне напладне, ќе бидат разгледани и повеќе други точки на дневниот ред од интерес на граѓаните и од програмата за работа на Владата, наведуваат од Владината прес-служба.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *