БЕСА: Државата да не брза со зголемувањето на данокот на доход

После најавите на министерот за финансии, Драган Тевдовски, за зголемувањето на данокот на доход за лицата кои остваруваат приходи поголеми од 1000 евра, апелираме до Владата да не се забрза со усвојување на оваа мерка без притоа да се калкулираат последиците кои може да ги предизвика една таква мерка врз даночната евазија, особено за информатичарите и воопшто врз секторот за информатичка технологија.

Движењето БЕСА смета дека, во времето кога употребата на интернетот и технологијата континуирано расте, создавањето на услови, олеснителни околности, и државната поддршка кон оваа категорија, се со цел да се стимулира основањето на што е можно поголем број на микро-компании од сферата на ИТ, он-лине трговијата, производството на софтверски програми и апликации, и воопшто поголема употреба на интернетот за бизнис, може повеќе да биде во полза на државата отколку зголемување на данокот на доход од 10 на 18 отсто.

Сметаме дека оваа категорија на претприемачи и професионалци Владата треба да ја гледа како стратешки партнер за основање на нови бизниси и намалување на невработеноста, бидејќи стимулативните мерки кон оваа категорија на претприемачи би создале поголем обем на работа, што воедно подразбира и повеќе данок за државата отколку зголемувањето на данокот на доход, кој може да има дестимулирачки ефекти и може да ја зголеми неформалната економија.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *