Презентација на Редовниот полугодишен економски извештај на СБ за земјите од Западен Балкан

Светска банка (СБ) денеска во Скопје ќе го презентира 24-то издание од серијата на извештаи за економската состојба во земјите од Западен Балкан насловено „До одржлив раст“.

Редовниот полугодишен економски извештај на Светска банка за земјите од Западен Балкан ќе го претстават Сања Маџаревиќ Шујстер, виш економист за земјите од Западен Балкан и Јоана Маџоска, економист во Канцеларијата на Светска банка во Скопје.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *