Претседателот Пендаровски донесе одлука за помилување осудени лица

Претседателот Стево Пендаровски донесе Одлука за помилување на осудени лица.

-Со Одлуката целосно се ослободува од понатамошно извршување на казната затвор Александар Трајан Петровски од Скопје. Делумно се ослободуваат од понатамошно извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица: Неџмедин Расим Матоши од Скопје во траење од четири месеци, Димитар Милија Мишков од Скопје во траење од три месеци, Абдуљфета Амид Алими од с. Оризаре Општина Липоково во траење од осум месеци и Џафер Џемаиљ Небија од с. Арачиново во траење од пет месеци, стои во одлуката број 08-271/1 што е објавена во Службен весник на Република Северна Македонија.

Според Кабинетот на претседателот, помилувањата се спроведени согласно со законска процедура, а сите лица кои се помилувани ги исполнуваат условите за такво нешто.

-Министерството за правда доставува предлози за помилување до Кабинетот на претседателот. Комисијата за помилување како работно тело на претседателот ги разгледува и проценува предметите и му доставува предлози на претседателот кои лица да бидат помилувани согласно законските основи, велат од Кабинетот на претседателот и дополнуваат дека помилуваните лица, за кои се објавени одлуките во Службен весник, се лица кои ги исполнуваат условите и за кои Комисијата дала позитивна препорака.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *