Собранието четврти ден ќе расправа за Предлог-буџетот за 2022 година

Пратениците денеска во рамки на 54. седница четврти ден ќе расправаат по дополнетиот Предлог-буџет за 2022 година во второ читање. Вкупните расходи во Предлог-буџетот се планирани на 272,4 милијарди денари или 35,2 проценти од БДП, а вкупните приходи се планираат на ниво од 238,9 милијарди денари или 30,9 проценти од БДП. Дефицитот е проектиран на ниво од 33,5 милијарди денари или 4,3 проценти од БДП, а капиталните инвестиции ќе изнесуваат 38,2 милијарди денари.

На 4 декември, Владата го усвои дополнетиот Предлог буџет за 2022 година. Прифатени се 23 амандмани во вкупен износ од околу 382 милиони денари. Дполнително, на предлог на Министерството за финансии прифатени се и следните дополнувања на Буџетот за следната година – зголемување на средствата во МИОА во износ од 250 милиони денари за реализација на програмскитре активности на Македонската радио телевизија, зголемување на средствата на Уставниот суд во износ од еден милион денари за избор на нови уставни судии, зголемување на средствата во финаиската полиција во ознос од еден милион денари за набавка на возило. На седницата е утврден и текстот на Предлог-одлуката за прераспределба на средства меѓу буџетскиуте корисници на централната власт и меѓу фондовите со заклучок таа да биде доставена на усвојување во Собранието.

Расправата по дополнетиот Предлог – буџет на пленарна седница трае пет дена.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *