Потпишување договори за кофинансирање на проекти за прекугранична соработка со Бугарија и Косово

Министерот за локална самоуправа Горан Милевски со претставници на граѓанскиот сектор, на општините и на два центри за развој денеска ќе потпишат 12 договори за кофинансирање на проекти за прекугранична соработка со Бугарија и со Косово.

Вкупната вредност на проектите на кои се однесуваат договорите изнесува 3,6 милиони евра.

Средствата се обезбедени од ИПА Програмата на Европската Унија за прекугранична соработка. Националното кофинансирање, што е задолжителен услов за користење на средствата од Европската Унија, е обезбеден од Буџетот на државата во износ од 337 илјади евра.

Пред потпишувањето на договорите предвидени се изјави за медиумите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *