Решение за уште 1.900 стечајци

Нови 1.900 лица ќе бидат опфатени со измените и дополнувањата на законот за стечајци што на денешната седница ги усвои Владата, односно тие ќе имаат можност да добиваат паричен надомест од државата до нивното пензионирање.

Со усвоените измени се олеснуваат потребните услови утврдени со постојниот закон, кои се однесуваат на стекнување на правото на материјално обезбедување доколку престанокот на работниот однос настанал во моментот кога претпријатието со  доминантна сопственост на  државата се приватизирало.

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска вчера на прес-конференција појасни дека ова е под услов единствениот матичен број на субјектот да не е променет од моментот на засновањето на работниот однос во тоа претпријатие, до неговиот престанок.

Заради поголема флексибилност и овозможување поголем дел од стечајните работници да ги исполнат условите се менува и делот за потребната возраст која треба да ја има невработеното лице  (најмалку 52 години за жени, односно 55 години за мажи). Сега таа се исполнува не од моментот на стапување во сила на постојниот закон, туку во моментот на поднесување на барањето за остварување на правото за материјално обезбедување.

Таканаречениот закон за стечајни работници, Владата го донесе во септември 2017 година. Согласно законот, досега се издадени решенија на 2.732 стечајни работници, а согласно денеска усвоените измени како што информира министерката дополнителни 1.900 лица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *