Кампања „Обединет Балкан за чист воздух“ за подобрување на квалитетот на воздухот во регионот

Кампањата „Обединет Балкан за чист воздух“ ги повикува граѓаните на земјите од Западен Балкан да се приклучат кон борбата против аерозагадувањето, со цел заедно да го подобриме квалитетот на воздухот, а преку тоа да го продолжиме и нашиот животен век.

Како што наведуваат организаторите, лошиот квалитет на воздухот е една од причините за зголемена смртност, пократок животен век и повисоки здравствени трошоци на граѓаните од Западен Балкан. Аерозагадувањето ги скратува нашите животи, а некогаш и ни ги одзема; поради неговите последици одиме почесто на доктор за да се лекуваме од разни респираторни заболувања.

-Со кампањата „Обединет Балкан за чист воздух“, бараме намалувањето на аерозагадувањето да се дефинира како национален, регионален и меѓународен приоритет и интегрирано во сите процеси на планирање. Ние веруваме дека средствата за контрола на загадувањето на воздухот треба да се зголемат и треба да се воспостават системи за активно следење на загадувањето и неговите ефектите врз јавното здравје. Со цел да се подобри надзорот врз загадувачите и да се постигне подобар квалитет на воздухот, потребно е да се воспостават мултисекторски партнерства на локално, национално и регионално ниво. Спречувањето на болести предизвикани од слаб квалитет на воздухот мора да стане составен дел од политиките за животна средина и здравствена заштита, се наведува во соопштението.

Заедничкиот истражувачки центар на Европската комисија наведува дека загадувањето на воздухот на западен Балкан, го скратува животниот век на граѓаните во просек од 0.4 до 1.3 години. Според податоците на СЗО, лошиот квалитет на воздухот во регионот предвремено одзема до 13.500 животи секоја година. Во исто време, годишните трошоци за здравствена заштита предизвикани од електрани на јаглен на западен Балкан се проценуваат на 1.2 до 3.4 милијарди евра.

Последиците од аерозагадувањето најмногу влијаат на граѓаните со понизок социоекономски статус, кои често повеќе се изложени на тоа, бидејќи живеат во области со голем интензитет на сообраќај и близу до извори на загадување како што се електрани и индустриски капацитети. Исто така, претежно сиромашните луѓе се оние кои работат тешка работа со професионална изложеност на гасови, честички, гасови и тешки метали. Кога врз сето тоа ќе се земат предвид и климатските промени кои предизвикуваат дополнително загадување, ваквите услови за живот резултираат со пократок животен век, што особено ги погодува постарите лица и децата на возраст под пет години, стои во соопштението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *