Утврдени условите за легализација на дивоградби изградени до 1 октомври годинава

Владата  го утврди Предлог – законот за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, со кој се предвидува можност за легализација на дивоградби од значење за Републиката и од локално значење кои се предвидени со Законот за градење или друг закон, а кои претставуваат градежна и функционална целина заклучно со 1 октомври годинава.

Предмет на тој закон се и бесправните објекти од јавен интерес утврден со закон чии иматели се државни органи или единици на локална самоуправа или правни субјекти основани од Република Северна Македонија односно од единиците на локална самоуправа, кои заклучно со 1 октомври годинава се градежна целина, а не и функционална целина,  соопшти денеска владината прес-служба.

Предлог законот не ги опфаќа сите видови бесправни објекти изградени во границите на Охридскиот регион во кој се наоѓа природното и културното наследство запишано во Списокот на Конвенцијата на УНЕСКО, во границите утврдени со Законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион како и станбените згради и доградбите и надградбите на истите.

Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески минатата недела изјави дека за легализација на дивоградба ќе се плаќаат комуналии за објектот плус 50 проценти од тој износ како казна, а од таа давачка ќе бидат ослободени лицата од социјален ризик.

За легализација на нелегални објекти ќе може да аплицираат граѓаните кои ги испуштиле роковите за доставување документација со сегашното законско решение.

За оние кои поднеле барање според стариот закон ќе важат одредбите според кои за легализација се плаќа по евро за метар квадратен.

Со актуелниот Закон за легалзиација на дивоградби беа поднесени над 430 илјади барања за легализација, а во рокот што се продолжуваше во два наврата имаа право да аплицираат сопствениците на дивоградби изградени до 3 март 2011 година. Податоците на Катастарот покажуваат дека досега се спроведени решенија за легализација на 245.544 објекти.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *