Шапуриќ: Сите субјекти координирано да работат за поголема заштита на рибниот фонд на Охридското Езеро

Грижата за рибниот фонд на Охридското Езеро бара одговорен пристап од сите субјекти, од научните институции, преку инспекторатот до полицијата. На езерото му е потребна поефикасна служба за контрола на изловот на рибата, заклучија денеска на Охрид директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Зоран Шапуриќ, претставници на Хидробилошкиот завод и новиот концесионер на Охридското Езеро.

– Навистина е мал бројот на инспектори во овој момент кои се одговорни за следење на состојбите и на другите езера во државата. Треба да се работи на зајакнување на капацитетот. Во координирана активност со полицијата и концесионерот и инспекторската служба со зајакнат капацитет ќе продонесат за поголема заштита на рибата во езерото, изјави Шапуриќ.

Според него, треба да се спроведат мерки и активности на краток и на среден рок за засилена физичка заштита на рибата.

– Концесионерот на средбата рече дека моментално располага со 12 рибочувари со план за зголемување на нивниот број на 40 рибари, како и обезбеден глисер за контрола на езерото. Во тек е постапка за набавка и на глисер за потребите на Државниот инспекторат. Важно е да се вработат уште неколку инспектори имајќи предвид дека со два глисери и повеќе рибочувари ќе се подобри физичката заштита на рибниот фонд во езерото, рече Шапуриќ.

За намалениот рибен фонд во езерото придонесува и слабата контрола на изловот на риба од албанската страна, како и климатските промени.

– Хидробиолошкиот завод заедно со концесионерот треба да споведуваат истражувања за запирање на негативниот прираст на риба во езерото, а истовремено и да спроведуваат активности за конкретна физичка заштита на рибата и спречување на рибокрадството. Секако, тука е важна и соработката со соодветните инситуции и субјекти од другата страна на езерото, истакна Шапуриќ.

Нов концесионер што што наредните шест години ќе стопанисува со рибниот фонд на Охридското Езеро е фирмата „Летница Белвица“, која го доби езерото на користење со изменета риболовна основа. Измените се однесуваат во делот на утврдување на периодот на мрест, времето во кое е дозволен риболовот, намалени се количините на дозволен улов на охридска белвица и детално се уредени специфичните локации на мрест на рибите, особено за Охридската пастрмка, белвицата и крапот.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *