Инфо-денови за ИПАРД

 Во рамки на едукативната кампања за ИПАРД Програмата 2014 – 2020 неделава ќе се одржат инфо-денови во шест градови, каде заинтересирани ќе можат да се информираат за за постапките и условите за аплицирање за средства од оваа програма.

Денеска инфо денови ќе се одржат во Берово и Пехчево, утре во Дојран и Негорци  и задутре во Белчишта и Охрид.

Притоа ќе бидат претставени мерките 7 и 3, со тоа што во фокусот на вниманието ќе биде мерка 7 „Диверзификација на фарми и развој на бизниси“ имајќи во предвид дека објавениот Јавен повик 01/2019 се однесува на аплицирање по мерката 7.

-Од вкупно предвидените 68 милиони евра што се на располагање преку ИПАРД 2 Програмата, во земјава се искористени 19 милиони евра. Се очекува до крајот на годината да бидат искористени уште 8,7 милиони евра, што се оценува како добар знак и за земјата и за Брисел. Најголем број од апликациите се однесуваат на земјоделските стопанства за набавка на механизација, следуваат барањата за поддршка за преработувачката индустрија за воведување стандарди, нова опрема и технологија, а дел се однесува и на мерката за диверзификација на бизнисот, што овозможува развој на руралните средини, информираат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Сектор за управување со ИПАРД фондови.

Информациите околу деталите, потребните документи и јавните повици сите заинтересирани може да ги погледнат на веб страниците на Телото за управување со ИПАРД фондовите, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и тоа http://www.ipardpa.gov.mk, http://ipard.gov.mk, http://mzsv.gov.mk/, http://agencija.gov.mk/ или да се јават во сектор ИПАРД при МЗШВ на 02/3134-477 локал 113, 114 и 115 во АФПЗРР 02/3097-460 и АПРЗ 047/228-330 и 047/228-370.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *