МЖСПП: Напредок на проектот за интегрирано управување со цврст отопад во Полошкиот регион

Разгледување на статусот на реализација на проектот за интегрирано управување со отпад во Полошкиот Регион беше тема на разговор на денешната работилница „Управување со цврстиот отпад во Полошкиот Регион, Фаза I“ наменета за градоначалниците од деветте општините од овој регион, на која учествуваше и министерот за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), Насер Нуредини.

Како што соопштија од Министерството, покрај степенот на реализација на проектот, на работилницата што денеска се одржа во Тетово, бил презентиран и Регионалниот план за управување со отпад за Полошкиот регион, како и понатамошните чекори за усвојување на планскиот документ.

Како посебно, разгледано било прашањето за формирање на регионално јавно претпријатие за управување со депонијата Русино.

На работилницата се потврдило дека од страна на советите на општините ќе треба да се донесат соодветни одлуки за формирање на комисија за изработка на документацијата на претпријатието, статутот и телата на претпријатието, како и други соодветни одлуки, соопшти Министерството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *