Извозот во првите осум месеци со раст од 7,3 отсто

Извозот на стоки од земјава од јануари до август годинава бележи раст од 7,3 отсто во однос на истиот период лани, а вредноста изнесува 4.754.299 илјади долари, објави Државниот завод за статистика.

Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 6.192.295 илјади американски долари, што е за 5,2 отсто повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари – август 2019 година, изнесува 1.437.996 илјади американски долари.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и моторните возила за превоз на 10 или повеќе лица, вклучувајќи го и возачот, со мотор со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел). Во увозот најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови) и керамичките производи за лабораториска, хемиска и индустриска употреба.

Во периодот јануари – август 2019 година, според вкупниот обем на надворешно-трговската размена, Република Северна Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Италија.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *