Промовиран првиот Национален извештај за родов индекс

 Првиот Национален извештај за родов индекс, кој треба да помогне во креирање на праведни политики за еднакви можности на жените и мажите беше промовиран денеска во Скопје. Податоците од идексот покажуваат земјава добро стои во некои родови прашања, како делот на моќ или овластувања, ноп оти треба да се работи повеќе на  намалување на насилството врз жените, зголемување на приходите и економските услови за жените.

Државната секретарка во Министерството за труд и социјална политика Јована Тренчевска, рече дека податоците од овој индекс ќе претставуваат основа за креирање праведни политики, кои ќе овозможат и жените и мажите да имаат еднакви можности, да имаат пристап до сите ресурси и сите услуги во општеството, во сите области на општственото живеење.

-Тие треба да овозможат политиките кои во иднина ќе се креираат да бидат политики кои се засноваат на специфичните потреби и приоритети и интереси на жените, рече Тренчевска по промоцијата.

Вирве Вимпари од Делегацијата на ЕУ во Скопје, истакна дека земјава котира  во некои родови прашања, но оти на други треба да работи со поголемо внимание.

-Северна Македонија добро корира на пример во делот на моќ или овластувања, имаме доста претставници жени во Собранието, но мора со особено внимание да се работи на подобрување на ситуацијата за намалување нанасилството врз жените, зголемување на приходите и економските услови за жените, вели Лангбак.

Директорката на Европскиот институт за родова еднаквост Вирџинија Лангбак вели иднексот на родова еднаквост не ги оценува само законските решенија што ја регулираат оваа сфера, туку, како што рече,  значи да е биде жена или маж како поединец, граѓанин, а прави посредби меѓу она што го прават владите во различни земји.

-Ако го споредиме индексот со работата што ја правиме во земјите членки на ЕУ морам да кажам дека Македонија и не е толку лоша, вели Лангбак.

Таа додава дека доколку Владата и државата навистина се грижат за економскиот напредок што го креираат и жените и мажите, тогаш тие мора да инвестираат во намалување на јазот и разликите помеѓу жените и мажите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *