НБ: Економската активност покажува раст и во третиот квартал

 Економската активност во првата половина од годинава има раст, а новите расположливи податоци за третото тримесечје посочуваат нејзино натамошно зголемување. Годишната стапка на раст на БДП е 3,6 отсто.

Ова го констатира Советот на Народната банка на седница на која ги разгледа најновите макроекономски показатели.

Инфлацијата е во зоната на умерени промени, при просечен годишен раст на цените од 1,1 отсто во првите осум месеци од 2019 година, што е нешто помалку од очекувањата.

На седницата, како што соопшти Народната банка, посебен фокус е ставен на надворешната позиција, што беше оцената како поволна. Нискиот дефицит во тековната сметка и финансиските приливи овозможуваат постојан откуп на девизи на девизниот пазар од страна на Народната банка и раст на девизните резерви. Во однос на движењата во монетарниот сектор беше одбележано дека растот на вкупните депозити и вкупните кредити е непрекинат и главно е во рамки на очекувањата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *