Управниот суд ја уважи жалбата на Иванов против Антикорупциска за унапредувањата во Армијата

Управниот суд пресуди во полза на поранешниот претседател Ѓорге Иванов кој поднесе тужба против Антикорупциска комисија која поведе прекршочна постапка против него за унапредувањата во Армијата.

Во образложението на Управниот суд, меѓу другото, се наведува дека на Иванов му било оневозможено да ги изложи своите аргументи како одбрана пред Антикорупциската комисија, а итсто така не му било доставено и нејзиното решение, туку било само објавено на веб-страницата на Комисијата.

– Врз основа на наведеното, Судот утврди дека тужениот орган при водење на постапката не го почитувал членот 33 ставот 5 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси и не го повикал тужителот на денот на одржувањето на јавната седница, со што го повредил начелото на еднаквост во постапката и му го ускратил правото да ги изнесе аргументите поткрепени со факти и докази. Исто така, тужениот орган сторил повреда и на ставот 6 од истиот член, кога не ја доставил одлуката до тужителот, од причина што истата само ја објавил на веб-страната на ДКСК, согласно член 22 став 7 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, а не се обидел да ја достави, имајќи предвид дека со истата утврдува дека ќе иницира прекршочна постапка, се наведува во образложението од Управниот суд.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *