Владата попладнево ќе ја одржи 138-та седница

Информацијата за воспоставување нов електронски систем за процесот на стратешко планирање и за подготовка и следење на реализацијата на проекти, програми и исполнување на заклучоци од Владата на Република Северна Македонија е на дневен ред на денешната 138-ма владина седница.

Владата ќе ја разгледа и Информацијата за поврзаност на мултиплатформскиот систем за е-влада со системот за следење на трошоци, со план за имплементација и пуштање во продукција на системот за евидентирање и одобрување на трошоци, што ќе ги презентира Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.

На предлог на Министерството за труд и социјална политика, членовите на Владата ќе бидат информирани за ревидираниот Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година.

Владата денеска ќе се произнесе и по конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година на ЈРП Македонска радиотелевизија.

На седницата, Владата ќе го разгледа и ќе донесе мислење и за Извештајот за реализација на Планот за имплементација на гаранција за млади.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *