За Иванов прекршочните пријави на ДКСК се политичка одлука

Кабинетот на претседателот Ѓорге Иванов најостро реагира за, како што неведуваат во соопштението, политичката одлука на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) да поднесе прекршочни пријави против претседателот на државата и целосно ги отфрла тврдењата дека со донесувањето на указите, кои се предмет на ваквата одлука, шефот на државата постапил спротивно на законите и ги пречекорил овластувањата.

-Разочарува фактот што, и покрај тоа што до Државната комисија за спречување на корупцијата уредно беа доставени образложенијата и законските основи врз основа на кои Претседателот на Република Македонија ги донесе указите, истите не се земени предвид од страна на Комисијата, и наместо тоа, како образложение се даваат општи и непрецизни констатации без законска основа. Претседателот на Република Македонија ги донесе указите во согласност со Уставот на Република Македонија и законите, се наведува во реакцијата од кабинетот на Иванов.

Оттаму посочуваат дека во согласност со член 79 од Уставот, шефот на држава е врховен командант на вооружените сили на Републиката.

Во согласност, пак, со член 18 став 1 точка 11 од Законот за одбрана, претседателот на државата поставува старешини на формациски места генерали и унапредува и разрешува генерали.

Како врховен командант, претседателот нема обврска да бара одобренија за надлежности кои му се пропишани со закон.

-ДКСК во образложението се повикува на Законот за служба во Армијата на Република Македонија. Овој закон пропишува постапка за унапредувања до чин полковник, а не генерал, која е надлежност на претседателот на Република Македонија во  согласност со Законот за одбрана, се наведува во реакцијата.

Дополнително, како што велат од кабинетот на Иванов, Законот за одбрана е системски закон, а Законот за служба во АРМ е општ закон.  Во согласност со начелото на уставност, предвидено со член 51 од Уставот, јасно е каква е нормативната хиерархија во носењето на одлуките. Доколку воопшто има судир на норми меѓу двата закони, тогаш меродавни се одредбите од Законот за одбрана, а не од Законот за служба во Армијата.

-Единствена одредба во Законот за Служба во АРМ, каде се споменува унапредувањето на офицерите со формациски чин генерал, е Членот 61 став 1, каде се предвидува дека офицер може да се унапреди во непосредно повисок чин, во конкретниот случај од генерал-мајор во генерал-потполковник, ако офицерот кој треба да биде унапреден поминал најмалку две години во чинот што го има. Претседателот на Република Македонија го донесе указот бр. 57 бидејќи овој критериум за генерал-мајор Васко Ѓурчиновски беше исполнет, се наведува во реакцијата.

Во однос на системот на плати и надоместоци на плати, од кабинетот на Иванов, укажуваат дека во согласност со член 170 (1) од Законот за служба во АРМ, ова е надлежност на министерот за одбрана или од него овластено лице, а не на претседателот на Републиката.

-Дополнително, би сакале да ја запознаеме јавноста дека ваквата одлука на ДКСК е контрадикторна на претходната практика која самата комисија ја воспоставила. ДКСК во 2016 година дала одговор по слична проблематика, кој е сосема спротивен на сегашните ставови. Во т.61 од Мислењето издадено во 2016 година од страна на Државната Комисија за спречување на корупцијата јасно е посочено дека во период на избори не постои законска пречка да се доставуваат предлози за именувања и/или отповикувања на амбасадори до претседателот на Република Македонија, стои во реакцијата од кабинетот на претседателот Иванов.

ДКСК поведува две прекршочни постапки против претседателот Ѓорге Иванов поради поставувањето генерали во Армијата по распишување на изборите.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *