Скопје и Атина ја зајакнуваат соработката во форензиката и судската медицина

Презентација на проект финансиран од Европската унија меѓу Лабораторијата за форензика и токсикологија од Атина и Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија од Скопје ќе се одржи денеска
на Деканатот на Медицинскиот факултет.

Станува збор за проект преку кој се врши стандардизација и хармонизација според ИСО17025 стандардот на лабораториите на Институтот за судска медицина, криминалиситка и медицинска деонтологија.

Проект лидер на земја членка на ЕУ, во случајот Грција е професорот Хара Спилиполу, директорот на Лабораторијата за форензика и токсикологија при Универзитетот во Атина, додека проект лидер на земја корисник е директорот на Институтот за судска медицина, Александар Станков.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *