Течат роковите на ДИК за организација на претседателските избори

Согласно Роковникот на Државната изборна комисија за претстојните претседателски избори, Министерството за информатичко општество и администрација до Комисијата  најдоцна до утре треба да ги достави податоците за вработените во државната и општинска администрација, администрацијата на Град Скопје, како и јавната администрација, за формирање на општинските изборни комисии (ОИК).

ДИК е должна во рок од пет дена, или надоцна до 21 февруари да ги формира општинските изборни комисии, врз основа на податоците добиени од Министерството за информатичко општество и администрација.

Денеска, пак, истекува рокот во кој ДИК доставува барање до политичките партии од власта и опозицијата, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови, да достават предлози за членови и нивни заменици заради формирање избирачки одбори за Дипломатско конзуларните претставништва.

До утре Министерството за надворешни работи, до Државната изборна комисија ги доставува податоците за дипломатите вработени во соодветно ДКП заради формирање на Избирачките одбори. Комисијата треба да ги формира одборите најдоцна до 21 февруари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *