Спасовски: Без градење личен и професионален интегритет се губи смислата на општествениот зафат

Може да имате беспрекорни идеи, проекти, концепти, процедури, но што од сето тоа доколку уште во самата основа сме пропуштиле да инвестираме во луѓето, и не само во нивната способност, стручност или експертиза, туку и во нивното професионално поведение, сфаќање, во нивниот етички и вредносен светоглед.

Ова меѓу другото, го истакна министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во своето денешно обраќање по повод почнувањето со работа на дводневната работилница за планирање и управување со интегритет, во рамки на Програмата за градење полициски интегритет што се спроведува во заедничка соработка на Женевскиот центар за демократска контрола на вооружените сили и Министерството за внатрешни работи.

– Секоја реформа има своја цел. Но ниту една реформа не може да стигне до посакуваната цел доколку не се потпира на суштинските претпоставки за нејзино реално спроведување и операционализирање. Во центарот на тие претпоставки, пак, секогаш се наоѓа човечкиот фактор или човечкиот ресурс – оние што треба да ги реализираат зададените задачи, оние заради кои воопшто и постојат самите реформи, рече Спасовски.

Тој додаде дека без постоење или градење на личен и професионален интегритет се губи смислата, односно есенцијата на каков и да е општествен зафат – неговата кредибилност и веродостојност.

Според него, сосема е разбирливо зошто во изминатиот период, во рамки на Министерството за внатрешни работи, беше одлучено да се реафирмираат заложбите за креирање на квалитетна база на нови стандарди и вредности што ќе бидат во функција токму на воспоставување на повисоко ниво на професионален интегритет на сите вработени во министерството.

– Интегритет што од една страна ќе ги гарантира поголемата ефикасност и доследната законитост во работењето, а од друга страна ќе го почитува достоинството и професионалните квалитети на нашите вработени, истакна Спасовски. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *