ДЕЛ ОД ПОСЕТАТА НА УБАВАТА И ИНТЕРЕСНА МАЛЕШЕВИЈА

Онаму каде што реката Брегалница навлегува во Малешевската Котлина на самото нејзино грло од двете страни…