Нада Николовска како чувар на македонскиот јазик

Нада Николовска, родена Иванова е позната во образовниот систем на нашата земја како советник и инспектор…