АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ И НЕГОВОТО ВЛАДЕЕЊЕ ПРЕД ПЕРСИСКАТА ВОЈНА (2)

ДЕЛ ОД РОМАНОТ „АЛЕКСАНДАР  ВЕЛИКИ“ (МАКЕДОНСКИ) ОД  УЛРИХ ВИЛКЕН ВО ПРЕВОД НА СЛАВЕ КАТИН   Во…