ДЕЛО ПОСВЕТЕНО НА ПОКЛОНЕНИЈАТА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ

ДВАЕСЕТ И ТРЕТОТО ПОКЛОНЕНИЕ ВО ВЕЧНИОТ ГРАД РИМ – 1991 ГОДИНА Делото „40 поклоненија пред гробот на Св.…