Македонското сонце е симболот на животот и работата на бизнисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски

Само Сонцето е постаро од Македонија, вели Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски. Затоа, симболот на античките Македонци, на Филип…